Søndag d. 23. februar 2020, kl. 19:00

Velkommen til meditationsgudstjeneste i Ansgars Kirken.