Fredag d. 2. april 2021, kl. 10:30

Velkommen til gudstjeneste i Ansgars Kirken.

På grund af begrænsning i det antal vi må forsamles beder vi om tilmelding til gudstjenesten - se forsiden af hjemmesiden eller kirkens facebookside.

Gudstjeneste /Andreas Bøge
Sted Ansgars Kirken