Søndag d. 7. november 2021, kl. 10:30

Velkommen til rytmisk Allehelgen gudstjeneste i Ansgars Kirken.

Rytmisk gudstjeneste /Andreas Bøge