Jette Maksten, 55 år.
Jeg vil gerne medvirke til at skabe en ramme, der balancerer mellem tradition og fornyelse, så alle oplever, at kirken har noget særligt at byde på.

 
Jens Christian Pedersen, 67 år.
I menighedsrådet vil jeg gerne arbejde for, at der er gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. I forlængelse heraf vil jeg arbejde for, at der er optimale fysiske rammer for et aktivt kirkeliv til stede. Ligeledes ønsker jeg at arbejde for, hvordan kirken på bedste måde når ud med budskabet om Jesus Kristus.


 
Daniel Kofod Nielsen, 45 år.
I menighedsrådet vil jeg gerne være med til at skabe gode rammer for kristen undervisning og diakonalt arbejde. Det skal bl.a. ske ved at vi sikrer godt arbejdsmiljø for de ansatte og støtter initiativer fra de mange frivillige i kirken.


 
Steffen Malmgaard Mortensen, 42 år.
I menighedsrådet vil jeg arbejde for, at kirkens ansatte og frivillige får optimale rammer til at møde mennesker med evangeliet.
 

 
Heine Bach, 43 år.
I menighedsrådet vil jeg gerne være med til at skabe rammer for at kirkens glædelige budskab kan deles i ord og handling - på en levende måde.


 
Martin Tygesen, 53 år.
Jeg håber som medlem af menighedsrådet, at kunne hjælpe vores kirke til at være et hjem, for dem som har det svært i livet, og hvor livet og troen på Jesus Kristus må få lov at fylde vores liv i ord og handling. Jeg glæder mig over alle de unge familier som med deres børn giver gudstjenesten liv og alsidighed. Jeg ønsker, at der fortsat må være plads til ung og gammel i vores kirke.Søren Thing Andersen, 42 år.
Jeg vil arbejde for, at vi i Ansgars Kirken fortsat kan høre god og sand forkyndelse og være i et godt fællesskab.
 


Martin Bach Kofoed Gummesen, 32 år
I menighedsrådet vil jeg arbejde for at kirken til stadighed bliver et sted hvor der er plads til alle. Jeg vil have særligt fokus på børnefamilier så det glædelige budskab om Jesus kan udbredes til de små på deres præmisser.
 


Enok Johannes Haahr Skjølstrup, 29 år
Jeg har valgt at være med i menighedsrådet for at arbejde på, at det glædelige budskab om Jesus må nå ud til flere mennesker i vores by.
 
Niels Jørgen Lassen (billede og tekst følger)