Kirkens Korshærs formål er at hjælpe mennesker i nød - mennesker der ofte har sociale problemer som ensomhed, misbrug, psykiske lidelser og hjemløshed tæt inde på livet.

Kirkens Korshærs arbejdssteder er et frivilligt tilbud om Nærhed, Varme og Omsorg til mennesker på kanten af livet.

Kirkens Korshær er en del af folkekirken.

Her møder du Kirkens Korshærs arbejde:

Byarbejdet: Byarbejdet er den koordinerende enhed af Aalborg-arbejdet og har en samlende rolle i forhold til de arbejdssteder og genbrugsbutikker, der er tilknyttet Aalborg-arbejdet.

Byarbejdet består også af Familiearbejdet, som er et tilbud til socialt udsatte børnefamilier om rådgivning og støtte samt tilbud om julehjælp, sommerferie, weekendture og netværksskabende aktiviteter. Kontakt: aalborg@kirkenskorshaer.dk

Korshærspræst: Korshærspræsten står til rådighed for sjælesorg, samtale og rådgivning. Hun har sin faste gang på arbejdsstederne i byen og tager derforuden på hjemmebesøg og sygebesøg samt foretager bisættelser af Kirkens Korshærs brugere efter ønske fra afdøde. Korshærspræsten er tillige arresthuspræst.

Den anden tirsdag i hver måned er der Korshærsgudstjeneste i Ansgars Kirke med fællesspisning, gudstjeneste og kaffe. Kontakt: Korshærspræst Lena Bentsen. Tlf. 24 40 62 04, lmb@km

Gården i Klarup: Gårdprojektets tilbud tager udgangspunkt i gårdens hverdag, som består af vedligeholdelse af huset, dyrkning af jorden, madlavning, træ og smediearbejde, lysstøbning og forskellige former for kreativt arbejde. De frivillige og lønnede medarbejdere deltager i Gårdens aktiviteter sammen med brugerne og er der behov for en snak, støtte eller rådgivning, er der også mulighed for dette. Kontakt: Nørkæret 75, Klarup. Tlf. 98 31 74 54, kkgaardprojekt@gmail.com

Skurbyen: Skurbyen er et botilbud for hjemløse mennesker i Aalborg. Beboerne er ofte ikke i stand til at fastholde egen bolig på grund af misbrug. Skurbyens mål er at tilbyde et fællesskab, hvor beboerne kan bo og leve værdigt i hjemlige omgivelser.

Skurbyen har en høj tolerancetærskel i forhold til støj, misbrug og anden atypisk adfærd. Kontakt: Stenosvej 8, Aalborg. Tlf. 98 12 13 03, skurbyen@stofanet.dk

Kirkens Korshærs Dagvarmestuer: Kirkens Korshær i Aalborg driver to dagvarmestuer: På Østerbro 20 i Aalborg og Østerbrogade 56, 1.sal i Nørresundby. I dagligdagen varetages de helt fundamentale behov: Mad, drikke, hvile og hygiejne samt masser af snak. Støtte, rådgivning og hjælp til kontakt med de offentlige myndigheder, sagsbehandler, læge m.m. er ligeledes en væsentlig del af det arbejde, de lønnede og frivillige medarbejdere i varmestuerne laver. Kontakt: Østerbro 20, Aalborg. Tlf. 98 13 94 37, varmestueaalborg@kirkenskorshaer.dk, Østerbrogade 56, 1.sal, Nørresundby. Tlf. 98 18 94 37, norresundby@kirkenskorshaer.dk

Natvarmestuen: På Natvarmestuen er det muligt at få et sted at sove eller blot at være om natten. Der serveres håndmadder samt kaffe, te og saft. Derudover er der mulighed for tøjudlevering, tøjvask og badefaciliteter. De fleste brugere tilbringer en stor del af natten sammen med de lønnede og frivillige medarbejdere, hvor der f.eks. samtales, rådgives, læses avis og spilles kort. Kontakt: Bonnesensgade 14, Aalborg. Tlf. 98 13 20 11, natvaalb-kirkenskorshaer@stofanet.dk

Herberget: Herberget kan tilbyde et ophold til personer, der af forskellige grunde har brug for et midlertidigt botilbud. På Herberget er der hjemlige forhold, hvor tryghed og fortrolighed er prioriteret. Herberget støtter og motiverer beboerne til at etablere og fastholde en livsførelse tilpasset egne ønsker og behov. Herberget er ligeledes støttende i forhold til at hjælpe beboerne videre i fremtidig bolig. Kontakt: Forchhammersvej 13-15, Aalborg. Tlf. 98 13 18 54, kk.herberg@aalborg.dk

Kirkens Korshær har 8 genbrugsbutikker tilknyttet Aalborg-arbejdet. Overskuddet fra salg i butikkerne går til Kirkens Korshærs arbejde i Aalborg. Butikkerne er drevet af mere end 160 frivillige medarbejdere.

Kontakt butikkerne herunder for mere information om frivillighed i Kirkens Korshærs genbrugsbutikker:

Aalborg

Reberbansgade 29 - tlf. 98 31 74 53
Østerbro 20 - tlf. 98 13 94 37
Danmarksgade 21 - tlf. 98 11 02 98
(Børnehjørnet)

Nørresundby

Sundsholmen 19 - tlf. 98 12 07 37

Vodskov

Vodskovvej 57 - tlf. 98 29 23 33

Fjerritslev

Søgade 11 - tlf. 98 21 14 22

Nibe

Genboløsgade 6 - tlf. 98 35 35 43

Hals

Torvet 13 - tlf. 98 25 25 60