I Ansgars Kirken har vi den store glæde, at rigtig mange er med til at fejre gudstjeneste. Vi kan ofte være flere hundrede samlet søndag formiddag. Gudstjenesten bliver på denne måde den ugentlige fest for alle generationer. 

Samtidig tror vi også, at mange af os har behov for at mødes i mindre fællesskaber, hvor vi har mulighed for at dele både liv og tro med hinanden. I Ansgars Kirken kalder vi et af vores mindre fællesskaber " Ansgars Caféen"

Ansgars Caféen er åbent for alle, der vil være med. Fællesskabet er båret af troen på, at Kristus er verdens frelser, og at det er et budskab, det er værd at være sammen om og dele med andre. Vi er en spredt aldersgruppe fra 25-70 år. Vores kendetegn er åbenhed, frihed og afslappede cafelignende rammer. Vi har også plads til dig!

Ansgars Caféen mødes torsdage i lige uger. Hvor ikke andet er anført, finder arrangementerne sted i Ansgars Kirkens underetage kl. 19.30.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

Niels Jørgen Lassen tlf. 20 91 32 60


PROGRAM:

2021                 Ansgars Cafeén, 1. halvår

14/1-21            Ole Rabjerg, ”Når skam og selvkritik bliver en del af stressbelastningen”

28/1-21            Diakoni- og hjælpepræst Bent Byskov Andersen, Kronjyllands Frimenighed.
                        "Dem vi ikke vil lege med!"

11/2-21            Formand for Indre Mission, Hans-Ole Bækgaard. ”Ordsprogenes Bog - Et liv i visdom”

6/3-21              9.30 – 14.30 Menighedsdag, Morten Hørning Jensen, Markusevangeliet. 
                        Se flyer og omtale i kirkeblad

11/3- 21           Sognepræst Uffe Kronborg, " Abraham - tur/ retur"

25/3-21            Ansgars Cafeén ”Visionsaften”   

8/4-21              Ole Malmgaard, ”Mission - ude og hjemme”

22/4-21            Sognediakon Erna Nielsen ” Diakoni i hverdagen”. 

Hvad er diakoni? Hvordan hjælper vi hinanden til at handle diakonalt?

6/5-21              Temaaften ”Jesus glæde”

20/5-21            Sognepræst Ansgars Kirken, Anders Jensen.

“Ingen har nogensinde set Gud” Johannes Evangeliet 1,18.                       

3/6-21              Sognepræst Ansgars Kirken, Andreas Bøge

23/6-21            Sct. Hans, se omtale i kirkeblad og flyer