Har du lyst til at få en besøgsven?

Eller har du lyst til at blive besøgsven?

Som mennesker har vi brug for hinanden.

Hvad er en besøgsven?

En besøgsven besøger et menneske som har svært ved at komme ud eller måske er meget alene. Besøgsvennen aflægger besøg 1 - 2 timer én gang om ugen eller efter aftale.

Hvad laver en besøgsven?

Besøgsvennen og den der besøges aftaler hvad, der skal foregå under besøgene. Det kan være snak over en kop kaffe, højtlæsning af avisen eller en bog, en lille gåtur i frisk luft eller måske deltagelse i et arrangement eller andet som de to selv bestemmer. Besøgsvennen må ikke udføre hjemmehjælpesarbejde.

Hvad kræves der af en besøgsven?

  • At du har lyst og overskud til at besøge et andet menneske, en time eller to om ugen.
  • At du er god til at lytte
  • at du overholder aftaler
  • at du er trofast
  • at du kan overholde tavshedspligt
  • at du kan se dig selv sendt ud fra kirken, og du er loyal overfor den

Hvad risikerer du?

Du bestemmer selv hvor meget du vil involvere dig, men der er risiko for venskab. Venskab skal have tid til at udvikle sig, så hav tålmodighed. 

Er du interesseret?

Henvend dig til sognediakon Erna Nielsen, tlf. 22 18 20 00 eller pr. mail: en@ansgarskirken.dk