Minikonfirmand

Alle 3. klasser i Ansgars Kirkens sogn tilbydes på skift at være minikonfirmand i kirken.

Ansgars Kirken inviterer sognets skoler til minikonfirmandundervisning i kirken.
Det er 3. klasser, som inviteres. Tilbuddet er gratis og skal ses som et supplement til skolens kristendomsundervisning.

Minikonfirmand går ud på at gøre børnene fortrolige med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste.


Minikonfirmand Filipskolens 3. klasse 2024
Opstart: Torsdag d. 25. januar efter skoletid.
Tilmelding

 

 

Emner der arbejdes med er: 
Skabelse. Synd, skam og nåde. Budskabet, profeti og håb. Dåb. Bøn. Nadver og fællesskab. Påske, død og opstandelse. Advent og jul. Diakoni. Barmhjertighed og næstekærlighed. Helligånden.

Emnerne vil tilpasses alder og læring ske i en blanding af at lytte og arbejde kreativt med emnerne. 

Se mere på hjemmeside www.konfirm.dk om anordning om børnekonfirmandundervisning fra 2014 

Forløbet er 7 gange og ligger i forlængelse af den almindelige undervisning på skolen.

Erna Nielsen, sognediakon, aftaler fra hold til hold tidspunkter og ugedage med skolen.
Børnene er ca. 1½ - 2 timer af sted til undervisning, og de bliver både hentet på skolen og fulgt tilbage til skolen.

Det er præst Andreas Bøge, der står for undervisningen.

Henvendelse til Erna Nielsen på tlf. 22 18 20 00.