Hvis du vil vide mere om menighedsrådsmedlemmerne...

Bettina Dahl Søndergaard, 50 år
Jeg er kommet i Ansgars Kirken gennem rigtig mange år, og jeg vil gerne bidrage til, at kirken bliver ved med at være et sted, hvor man altid føler sig velkommen - både unge og ældre. Flere må gerne komme til og det kristne budskab skal fortsat forkyndes klart og tydeligt. Jeg har også stor interesse for liturgien, og for at gøre den store rigdom gemt deri mere kendt. Jeg har mange venner i andre kirkesamfund og finder dette både inspirerende og hyggeligt - måske vi skulle træffe nogle af dem en gang imellem. 

Erik Dencker Andersen. 73 år
Jeg har valgt at være med i menighedsrådet, fordi jeg ønsker at arbejde for:
1) Evangeliets udbredelse til tro og handling. 
2) At Ansgars Kirke må være en menighed, hvor der er fokus på fællesskab - at alle må være et, men ikke behøver at være ens. 
3) At den enkelte bruger sine Gudgivne nådegaver til fælles gavn. 
4) At der skal være fokus på åndelig vækst gennem målrettet undervisning.
5) At diakonien fungerer både indadtil og udadtil.
6) At Ansgars Kirken skal være “et godt sted at være” for både ansatte og kirkegængere.


Hanna Holmgaard Nielsen, 25 år
Siden jeg flyttede til Aalborg i 2018, har jeg kommet i Ansgars Kirken og fra første dag har jeg følt mig hjemme. Et sted hvor man føler sig hjemme, giver ro og tryghed i sin hverdag. Det vil jeg gerne have at andre oplever, at de oplever en kirke der tager imod alle med åbne arme og et lyttende øre. 

Samtidig vil jeg gerne arbejde med at børn og unge hører det kristne ord, uanset om det er igennem børnekirke eller børneklub. Jeg kan igennem egen erfaring sige at have Jesus med fra barnsben er en kæmpe gave. Jeg vil også gerne arbejde med tværkirkelighed. Jeg tror på at vi kan inspirere og lære af hinanden uanset de uenigheder vi nu må have. 

Heine Bach, 45 år

Jeg har siddet i menighedsråd i flere perioder og det jeg klart synes er mest spændende er ledelse af kirkens medarbejdere og frivillige. Sammen at skabe en platform for at dagligdagen fungerer og kirken kan udvikles. Menighedens liv og vækst ligger mig meget på sinde og at vi fortsat må arbejde på at være en nærværende kirke for endnu flere.

Jens Christian Pedersen, 69 år
Jeg har valgt at sidde i menighedsrådet, fordi jeg ønsker at være med til at arbejde for gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst og for, hvordan kirken på bedste måde kan nå ud med budskabet om Jesus Kristus.  Desuden ønsker jeg at arbejde for optimale fysiske rammer for et aktivt kirkeliv er til stede.Jette Maksten, 60 år
Dette er min anden periode i menighedsrådet. Jeg vil gerne være med til at skabe en kirke for ikke-perfekte mennesker, fyldt med kristusglæde og omsorg for hinanden og for det samfund, vi er en del af. Et varieret musikalsk udtryk, frivillighed og gode arbejdsforhold for vores personale ligger mig også meget på sinde. Karen Munck Malmgaard, 47 år
Jeg glæder mig meget til at opleve mulighederne i menighedsrådet i Ansgars Kirken. Mulighederne for at passe godt på vores kirke, menigheden i den samt personalet, der arbejder her.
Ansgars Kirken skal være et godt sted at komme og et godt sted at arbejde.
Jeg vægter højt, at lægge livet og alle dets forhold i Jesu hænder. Det er også en meget vigtig faktor i mit arbejde i menighedsrådet. 
Udvikling og rummelighed er vigtigt - man skal blot ikke erstatte noget godt og værdifuldt for blot at skifte og nytænke.
Det er vigtigt for mig, at der i vores kirke er plads til alle. Det betyder også at der skal være plads til traditioner, stilhed og det højkirkelige.
Jeg ser frem til at opleve og arbejde for vores kirke fra en ny vinkel.


Karl-Andy Larsen, 62 år
Jeg vil gerne arbejde med på, at vores kirke, og arbejdet derudfra bygger på Bibelsk grund. Samtidig vil jeg gerne medvirke til, at kirkens arrangementer dækker alle aldersgrupper. Jeg håber gennem rådsarbejdet, at kunne medvirke til gode rammer for kirkens arbejde og medarbejdere. 


Niels Jørgen Lassen, 66 år
Jeg vil i menighedsrådet arbejde for at det glade budskab om Jesus Kristus fortsat forkyndes bredt og inkluderende for alle i sognet, både børn, voksne og seniorer. Menigheden skal arbejde for at nå uden for kirkens vægge, være diakonal og række ”en hånd” ud til dem, der har brug for hjælp. Ansgars Kirken skal være et godt sted at være, både for sognets beboere og de ansatte.Søren Thing Andersen, 45 år
Jeg vil gerne være med til at sikre, at der fortsat er gode rammer for en sand, kontant og kærlig forkyndelse af evangeliet i Ansgars Kirken.
Jeg ønsker at kirken skal være en tryg havn, hvor mennesket oplever sig ønsket og velkommen. 

Anders Kruse