For borgere i sognet eller tilknytning til kirken
Som par kan I blive viet i Ansgars Kirken, hvis I bor i sognet, eller hvis I har/har haft en særlig tilknytning til sognet eller kirken.

Medlemsskab
For at blive viet i folkekirken skal enten brud eller brudgom, eller begge, være medlem af Folkekirken.
Dato og tidspunkt for vielsen aftales med kirkekontoret, der henviser til en af præsterne.

Prøvelsesattest og vidner
Før vielsen skal brudeparret henvende sig hos bopælskommunen for at få udfærdiget en prøvelsesattest.
Prøvelsesattesten, der er gyldig i 4 måneder, skal afleveres på kirkekontoret sammen med navn og adresse på 2 vidner som er til stede ved vielsen.

Vielsessamtale
Inden vielsen har brudeparret en samtale med præsten, hvor vielsen gennemgås og det aftales, hvilke salmer der skal synges.

Navneændring på bryllupsdagen
Se under fanen "navneændring".
Navneændringer, der foretages i forbindelse med en vielse er gebyr-fri såfremt ægtefællerne opnår en form for navnefællesskab.

Vi har samlet de hypigst stillede spørgsmål i forbindelse med det praktiske omkring bryllup i Ansgars Kirken.

Du er velkommen til at kontakte kirkekontoret for yderligere information.