Sjælesørgere

Anders Jensen
Cand. Theol. og sognepræst i Ansgars Kirken siden 1997.
Afsluttede i 2015 en masteruddannelse i sjælesorg fra Københavns Universitet.

Uffe Kronborg
Cand. Theol. og sognepræst i Ansgars Kirken fra 2011. Har også præsteerfaring fra København, Nordnorge og Østjylland. Har taget Pastoral Klinisk Uddannelse i Norge; er forfatter til bog om ”Kristusmystik” og har skrevet forskellige artikler om sjælesørgeriske emner. 

Erna Nielsen
Jeg er sognediakon i kirken. Uddannet Diakon og Familieterapeut. Har i 2017 taget Sjælesorgsuddannelse på Menighedsfakultetet. Er sammen med min mand leder på Ægteskabsdialog weekender. Er sorggruppeleder i kirken. Jeg er optaget af den svære kommunikation og hvordan få liv og tro til at hænge sammen.

Inge Bøgel Lassen
Jeg er tidligere lærer og har erfaring med samtale med børn og unge bl.a. i forbindelse med forældres skilsmisse. Derudover med kvinder og par i livs- og troskrise. Jeg er prep-certificeret, har holdt parkurser og har sjælesorgsuddannelse fra Menighedsfakultetet.

Tina Bach
Jeg er uddannet socialrådgiver. Jeg vil gerne være der for den, der har mødt udfordringer på sin vej eller den, der bare har brug for, at en anden lytter. Jeg synes det er vigtigt, at vi har muligheden for at dele menneskelige udfordringer og hverdagsproblemer i en sjælesørgerisk samtale. 

Åshild Pedersen
Jeg vil gerne lytte til andres tanker og udfordringer. Med min livserfaring, og gennem mit arbejde som sygeplejerske, ved jeg at det er godt at have en at dele de svære tanker med. At være sjælesørger er en opgave jeg går ind til med ydmyghed. Jeg er glad for at der i vores kirke bliver tydeligt, at vi vil bære hinandens byrder.