Dåb i Ansgars Kirken

Dåb foregår om søndagen til vores gudstjeneste kl. 10.30.
Man kan blive døbt i Ansgars Kirken, hvis man bor i sognet eller hvis forældre har/har haft en særlig tilknytning til sognet eller kirken.

Vi har også mulighed for at afholde dåb på to lørdage:
Den første lørdag i marts og oktober. 

Sådan foregår det:

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen.
Dette kan ske enten ved dåb  eller ved navngivning .

Dåb  aftales med kirkekontoret, som henviser til den præst der har gudstjenesten den søndag hvor dåben skal finde sted. Kirkekontoret skal bruge oplysninger om barnets navn og personnummer, samt navn og adresse på 2-5 faddere. Forud for dåben skal man have en samtale med præsten.

Voksendåb: Ved dåb af voksne er det en forudsætning, at vedkommende ikke tidligere er døbt med den kristne dåb. Henvendelse sker til den præst, som skal forestå dåben. En forudgående samtale eller evt. dåbsoplæring aftales med præsten.

Navngivning  skal, så vidt muligt, ske digitalt og dette gøres via www.borger.dk

Hvad skal barnet hedde:
På Familieretshusetsjemmeside, www.familieretshuset.dk  kan du finde en liste over de godkendte navne i Danmark. Her findes også de regler der gælder for valg af navne.

Du er velkommen til at kontakte kirkekontoret for at få vejledning og hjælp.