"Kirke er noget, vi er sammen"

Der er brug for dig

I Ansgars Kirkens menighed er der mange engagerede frivillige medarbejdere, og der er også plads til dig!
Se her vores job-bank

Vores menighed består af mange forskellige mennesker, som hver især har deres forskellige evner, og det er berigende når disse evner kommer i spil.

Det frivillige arbejde er uvurderligt - det gør det muligt at have mange forskellige aktiviteter som hver på sin måde bidrager til kirkens mangfoldighed.

Det at yde en frivillig indsats er med til at skabe liv i vores menighed og give dig et tilhørsforhold til kirken. Du kan udfylde en spørgskema her, og aflevere den i kirken.