Ansgars Kirken - værdigrundlag

Velkommen i Ansgars Kirken

Formål og mission
Ansgars Kirken er placeret i Aalborgs pulserende byliv mellem Aalborg Kongres & Kultur Center og Aalborgtårnet.

Som lokal sognekirke er vi en åben kirke for alle, dér hvor mennesker er. Vi ønsker at række ud til vores tid og kultur, så vi i ord og handling efterlever Jesu befaling: “Gå ud i alverden og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem og lærer dem.”

Vision
Ansgars Kirkens vision er:
• at være en bibelsk funderet menighed, som ærer Jesus Kristus og tjener ham, for at han kan blive
kendt og troet af stadig flere.
• at møde mennesker i og uden for menigheden med diakoni og støtte
• at give sognets beboere i alle aldre mulighed for at være en del af det kristne fællesskab
• at forkynde evangeliet nutidigt og relevant for alle generationer
• at give en troværdig og praktisk oplæring i kristen tro og liv

Værdigrundlag
Ansgars Kirken ønsker at være kendetegnet ved:
• at kirkens brugere er sammen i et åbent fællesskab, der viser omsorg og rummelighed
• at den enkelte føler sig værdsat og oplever kirken som et fristed
• at der gives mulighed for at bruge sine evner og nådegaver til gavn for mennesker i sognet
• at ansatte og frivillige arbejder sammen i gensidig respekt for hinandens opgaver og kompetencer
• at være et stilhedens rum og et glædens hus i bøn, musik og lovsang
• at menighedsliv, forskellige aktiviteter og tjenester har disse 3 sigtepunkter: