Ansgars Kirken - værdigrundlag

Velkommen i Ansgars Kirken

Formål og mission
Ansgars Kirken er placeret i Aalborgs pulserende byliv mellem Aalborghallen og Aalborgtårnet.

Som lokal sognekirke er vi en åben kirke for alle, dér hvor mennesker er. Vi ønsker at række ud til vores tid og kultur, så vi i ord og handling efterlever Jesu befaling: “Gå ud i alverden og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem og lærer dem.”

Vision
Ansgars Kirkens vision er:
• at være en bibelsk funderet menighed, som ærer Jesus Kristus og tjener ham, for at han kan blive
kendt og troet af stadig flere.
• at møde mennesker i og uden for menigheden med diakoni og støtte
• at give sognets beboere i alle aldre mulighed for at være en del af det kristne fællesskab
• at forkynde evangeliet nutidigt og relevant for alle generationer
• at give en troværdig og praktisk oplæring i kristen tro og liv

Værdigrundlag
Ansgars Kirken ønsker at være kendetegnet ved:
• at kirkens brugere er sammen i et åbent fællesskab, der viser omsorg og rummelighed
• at den enkelte føler sig værdsat og oplever kirken som et fristed
• at der gives mulighed for at bruge sine evner og nådegaver til gavn for mennesker i og uden for
menigheden
• at ansatte og frivillige arbejder sammen i gensidig respekt for hinandens opgaver og kompetencer
• at være et stilhedens rum og et glædens hus i bøn, musik og lovsang
• at menighedsliv, forskellige aktiviteter og tjenester har disse 3 sigtepunkter: