Sogneaften

Onsdag d. 13/9 2023 kl. 19:30

Biskoppen og jødeforfølgelserne v. Martin Schwarz Lausten, dr. theol., professor i kirkehistorie

Biskop over Københavns stift 1934-1960 Hans Fuglsang-Damgaard bekæmpede heftigt antisemitismen allerede fra o. 1930. Det skete i artikler, prædikener og bønner. Mest kendt blev Hyrdebrevet, vendt mod den tyske besættelsesmagts jødeforfølgelser, 1943. Trods advarsler talte han i den tyske Bekendelseskirke, Dresden, og skjulte jøder i bispegården. Han undgik trusler og attentater.

Sogneaftenen arrangeres i samarbejde med Nordjyske venner af Israel

Gratis entré