Artikel - Do it the Ansgar way!

- af sognepræst Uffe Kronborg

I Folkekirken diskuteres det ofte: Hvordan få folk i kirke? Hvordan gøre kristendommen relevant? Hvordan kommunikere til unge? Der findes selvfølgelig ikke noget enkelt svar på disse spørgsmål. Men det er netop disse udfordringer, som kirkens sognepræster og menighedsråd ønsker at arbejde med. I Ansgars Kirken prøver vi at følge en kurs med 3 sigtepunkter:

1. Som kirke ønsker vi at tale tidens sprog og finde nye veje til pædagogisk formidling. Vi har derfor i efteråret 2012 taget skærme og projektorer i brug, som er en del af det almindelige billede ved søndagsgudstjenesten. Skærme og projektor bruges til tekstlæsninger, billed illustrationer og til nyere elementer i gudstjenestens liturgi og musik. I det alt sammen tilstræber vi en sund balance mellem den højtidelige slidstærke tradition og kreativ fornyelse. Ligesom vi tilstræber at kombinere orgelet og den klassiske kirkemusik med brug af nyere rytmisk musik. For Ansgars Kirken skal både være et stilhedens rum og et glædens hus. Og vi ønsker at kommunikere til alle generationer ved samme gudstjeneste.

2. Samtidig ønsker vi, at kirken også er modkultur. At kirken vover at udfordre til tro på Jesus Kristus. Udfordre til et anderledes liv med andre værdier og en anden etik end den herskende kultur. Vi tror nemlig, at det kristne budskab er uforanderligt. Ændrer vi på budskabets indhold mister vi som kirke både troværdighed og integritet, for kirkens mandat er Guds åbenbaring gennem bibelen og gennem Jesus Kristus.

Kristendom skal derfor ikke gøres relevant - kristendom er relevant! Og Jesus-troen er ikke bare en søndagshobby, men troen følger os i alle livets aspekter gennem hele ugen. Som konsekvens heraf forsøger vi at være i dialog med de afgørende grundspørgsmål: Hvad er frelsende tro og hvad vil det sige at følge Jesus efter i 2013?

3. Vi har involveret flere frivillige, sådan at søndagsgudstjenesten tydeligere bliver en fælles fest for menigheden og de ansatte i kirken. I alt er ca. 55 frivillige nu engageret med forskellige gudstjenesteopgaver: tekstlæsere, forsangere, musikere, teknikteam, børnekirke under prædikenen, lydfolk mv. Dertil kommer yderligere mange folk, der i løbet af ugen er engageret i menighedsarbejde, udvalg, klub og menighedsråd. Kongstanken er, at menighedsvækst og uddelegering hænger sammen. 

Et konkret eksempel på sammenhængen mellem tradition og fornyelse er indgangsbønnen. Den følger nu kirkeårets forskellige temaer og er en veksellæsning mellem kordegn og menighed. Inspirationen er hentet ved at vende tilbage til rødderne, nemlig Ansgar! Manden, der har lagt navn til kirken, er kendt som missionæren, der bragte kristendommen til Danmark i 826. Ansgars bønsliv og spiritualitet var formet af de bibelske salmer, og de nye indgangsbønner har netop samme særpræg. Relevant fornyelse kan altså være at bruge fortiden til at vende tilbage til fremtiden!

Det er denne kurs, vi prøver at følge i Ansgars Kirken, og vi vil arbejde for, at flere og flere bliver med i fællesskabet. For det er sammen, vi bygger kirke og menighed. Det er sammen, at vi kan "do it the Ansgar Way."

Velkommen!